ZWEMBADSEIZOEN 2020: ZATERDAG 20 JUNI T/M 11 SEPTEMBER

Dit seizoen is veel anders in het Amstelbad. Lees daarom het coronaprotocol goed door. Met het betreden van het terrein van het Amstelbad ga je akkoord met de naleving en handhaving van de regels uit het protocol van het Amstelbad.

Protocol

Tarieven seizoen 2020

Seizoensabonnementen
Jeugd van 3 tot 18 jaar € 54,70
1 abonnement vanaf 18 jaar € 71,30
2 abonnementen vanaf 18 jaar uit 1 gezin op 1 adres € 113,90
Gezinsabonnementen (uit 1 gezin op 1 adres):
1 Volwassene + 1 kind € 95,30
1 Volwassene + 2 kinderen € 133,60
1 Volwassene + 3 kinderen € 171,90
1 Volwassene + 4 kinderen € 210,10
2 Volwassenen + 1 kind € 152,00
2 Volwassenen + 2 kinderen € 190,40
2 Volwassenen + 3 kinderen € 229,00
   Voor ieder volgend kind € 38,30
Losse verkoop
Dagkaart (3 jaar en ouder) € 4,60
12 badenkaart € 46,90
Zwemlessen
Zwemles A-diploma (ca 40 lessen), excl. abonnement € 160,20
Zwemles overige diploma’s (ca 20 lessen), excl. abonnement € 65,55
Zwemvaardigheid 1, 2 of 3 (ca 20 lessen), excl. abonnement € 65,55
Aquasport
Aquajoggen (2x p/week, ma en do, ca 20 lessen), excl. abonnement € 65,55
Privéles
Privéles (1/2 uur), inclusief toegang € 28,60
Privéles (1/2 uur) 2 personen, inclusief toegang € 40,80
Zwemvleugeltjes € 6,60

Voorverkoop 2020 - geldig t/m 20 juni

Seizoensabonnementen
Jeugd van 3 tot 18 jaar € 43,90
1 abonnement vanaf 18 jaar € 60,20
2 abonnementen vanaf 18 jaar uit 1 gezin op 1 adres € 95,90
Gezinsabonnementen (uit 1 gezin op 1 adres)
1 Volwassene + 1 kind € 81,60
1 Volwassene + 2 kinderen € 114,20
1 Volwassene + 3 kinderen € 146,90
1 Volwassene + 4 kinderen € 179,50
2 Volwassenen + 1 kind € 128,50
2 Volwassenen + 2 kinderen € 162,20
2 Volwassenen + 3 kinderen € 194,80
   Voor ieder volgend kind € 32,60
Zwemlessen
Zwemles A-diploma (circa 40 lessen), exclusief abonnement* € 160,20
Zwemles overige diploma’s (circa 20 lessen), excl. abonnement* € 65,55
Zwemvaardigheid 1, 2 of 3 (circa 20 lessen), excl. abonnement* € 65,55
Aquasport
Aquajoggen (2x p/week, circa 20 lessen op ma en do), excl. abo* € 65,55

Meer weten over de Corona maatregelen die het Amstelbad heeft genomen?

Openingstijden 2020
Maandag 10:00 – 18:00 uur
Dinsdag 10:00 – 18:00 uur
Woensdag 10:00 – 18:00 uur
Donderdag 10:00 – 18:00 uur
Vrijdag 10:00 – 18:00 uur
Zaterdag 10:00 – 18:00 uur
Zondag 10:00 – 18:00 uur
RESERVEREN BANENZWEMMEN

Huisregels

 1. Kinderen zonder zwemdiploma en/of jonger dan 10 jaar moeten begeleid worden door ouders/ (volwassen) begeleiders.
 2. Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de bij hen horende kinderen.
 3. Kinderen zonder zwemdiploma:
   hebben geen toegang in en om het diepe bad, ook niet onder begeleiding.
   zijn verplicht zwemvleugels te dragen in het ondiepe bad.
 4. In en om het peuterbad is geen toezicht van de badmeesters. Ouders/verzorgers zijn hier verantwoordelijk voor het kind.
 5. Het diepe bad is alleen toegankelijk voor kinderen/volwassenen in bezit van minimaal het A-diploma en/of voldoende zwemvaardigheid. Dit laatste is ter beoordeling aan de badmeesters.
 6. Gebruik geen glas en aardewerk op de perrons en het veld.
 7. Niet rennen rondom de baden.
 8. Houd de baden en de perrons schoon:
   gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken;
   douche voor het zwemmen;
   spoel zand en gras af.
 9. Roken is niet toegestaan – rookvrije generatie.
 10. Respecteer het welzijn van andere bezoekers. Het Amstelbad tolereert hinderlijk gedrag niet (dit is ter beoordeling aan de badmeesters).
 11. Het Amstelbad verhaalt schade toegebracht aan het Amstelbad, het personeel en/of bezoekers, op de veroorzaker.
 12. Volg de aanwijzingen van de badmeesters en ander personeel direct op.
 13. Het Amstelbad verwijdert, zonder verdere opgave van redenen, bezoekers die zich niet aan de huisregels houden.
 14. Het Amstelbad is niet verantwoordelijk voor eigendommen van bezoekers.
 15. Het Amstelbad heeft een privacyreglement, zie: www.amstelbad.nl.
 16. Het Amstelbad is niet verantwoordelijk voor beelden opgenomen door derden en geplaatst op internet.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot één van de badmeesters.
AANDACHTSPUNTEN VRIJZWEMMEN KINDEREN TOT 18 JAAR VOLGENS CORONAPROTOCOL
 • Er mag 1 ouder/begeleider per gezin mee naar binnen;
 • Deze ouder/begeleider hoeft niet te betalen;
 • Deze ouder/begeleider mag niet in het bad;
 • Het ondiepe bad mag daarom alleen gebruikt worden door kinderen die zelfstandig in het water kunnen spelen;
 • Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwemvleugels dragen;
 • Ouders/begeleiders zitten 1,5 meter vanaf de badrand om de badmeester de gelegenheid te geven toezicht te houden;
 • Ouders/begeleiders zitten op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Vanaf 4 juli gaat het peuterbad open, alleen mogen kinderen die een zwemluier nodig hebben helaas nog niet in het water.

Gedragscode van de Zwembranche

De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Voor meer informatie vind u onder de button hiernaast de Gedragscode van de Zwembranche.

Ga naar de Gedragscode Zwembranche

Vertrouwenspunt Sport

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Met de button hiernaast gaat u rechtstreeks naar de website van het NOC*NSF.

Ga naar Vertrouwenspunt Sport